links
rechts
PGGS
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI UCZNIÓW DO PGGS NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Drukuj Wyślij znajomemu

Wybrana grafika

 
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 86 / 2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2011 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów dokumenty do Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu przyjmowane są od 1 marca do 30 marca 2012 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:30
Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że w planach organizacyjnych szkoły jest utworzenie klasy ze zwiększoną liczbą godzin zajęć sportowych (2 godziny dodatkowo, dyscyplina dominująca: piłka siatkowa).


Test sprawnościowy dla kandydatów odbędzie się 2 kwietnia o godz. 16:00

Prosimy o pobranie podań:


Wymagane dokumenty:

Do 30 marca 2012 roku :
-podanie do dyrektora szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej)
-wykaz ocen uzyskanych w I półroczu klasy VI
-wyciąg z aktu urodzenia
-2 podpisane zdjęcia na jasnym tle


Do 5 lipca 2012 roku:

-Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
-Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu.

 

administracja serwisem - mgr Ewa Domagała