Misja Szkoły
 
POMOŻEMY CI ODNALEŹĆ WŁASNE MIEJSCE W ŚRODOWISKU  LOKALNYM, NARODZIE I SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

 • RAZEM Z TOBĄ BĘDZIEMY KULTYWOWAĆ REGIONALNE TRADYCJE I OBYCZAJE BĘDZIEMY WSPÓLNIE POZNAWAĆ NASZE NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO I JEGO HISTORIĘ
 • PRZYGOTUJEMY CIĘ DO ŻYCIA W DEMOKRATYCZNYM  SPOŁECZEŃSTWIE
 • POMOŻEMY CI POZNAĆ HISTORIĘ, KULTURĘ I TRADYCJĘ NASZEGO NARODU
 • BĘDZIEMY KSZTAŁTOWAĆ TWOJE POSTAWY PATRIOTYCZNE
 • UMOŻLIWIMY CI POZNANIE JĘZYKÓW OBCYCH
 • POMOŻEMY CI ROZWINĄĆ POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
 • NAUCZYMY CIĘ SZEROKO ROZUMIANEJ TOLERANCJI SZACUNKU DO INNYCH RAS, RELIGII I POSTAW
PRZYGOTUJEMY CIĘ DO ŻYCIA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

 • NAUCZYMY CIĘ RZETELNEJ PRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE
 • DOCENIMY TWOJĄ POMYSŁOWOŚĆ I TWÓRCZE MYŚLENIE
 • PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PEŁNIENIA RÓŻNYCH RÓL SPOŁECZNYCH
 • POMOŻEMY CI WE WŁAŚCIWYM PLANOWANIU I ZORGANIZOWANIU PRACY I CZASU
 • PRZYGOTUJEMY CIĘ DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH TECHNOLOGII
 • INFORMACYJNYCH
 • NAUCZYMY CIĘ SAMODZIELNOŚCI I PODEJMOWANIA WŁAŚCIWYCH DECYZJI

POMOŻEMY CI ROZWINĄĆ TWOJĄ OSOBOWOŚĆ I ZAPEWNIMY CI BEZPIECZEŃSTWO


 • TUTAJ SPOTKASZ KOMPETENTNYCH NAUCZYCIELI, KTÓRZY WYPOSAŻĄ CIĘ W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI
 • ROZWINIESZ UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ W MOWIE I PIŚMIE
 • U NAS ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA
 • BĘDZIESZ MÓGŁ TWÓRCZO I AKTYWNIE ŻYĆ, KIEROWAĆ WŁASNYM ROZWOJEM
 • BĘDĄC Z NAMI ZROZUMIESZ SIEBIE, INNYCH LUDZI I ICH POGLĄDY
 • MOŻESZ WSPÓŁTWORZYĆ ŚWIAT I ODNAJDYWAĆ W NIM WŁASNE MIEJSCE
 • ZAPEWNIMY CI OPIEKĘ, BEZPIECZNE I KORZYSTNE DLA TWOJEGO ZDROWIA WARUNKI