CZARNO-CZERWONE AGRAFKI – to grupa kulturalna działająca przy szkolnej bibliotece.
Czym zajmują się jej członkowie? Przygotowują inscenizacje bajek, by pokazywać je dzieciom chorym. Dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej nieraz już zorganizowali poetycki poranek. Organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z twórcami regionu sieradzkiego. Szczególnie cenią sobie współpracę ze znaną poetką Panią Marią Duszką. Inspirują się nawzajem własnymi pomysłami , prezentują w bibliotece swoje prace plastyczne i fotografie, recytują własne wiersze, organizują ekspozycje „rzeczy dziwnych”. Założycielem grupy w 2002 r. był uczeń Kuba H., a dobrym duchem i opiekunem do dziś jest Pani Gabriela Kędzierska.