ŁAZIKI – grupa turystów,  którzy uwielbiają rajdy piesze i rowerowe po pięknej ziemi sieradzkiej.
Biorą też aktywny udział w konkursach podczas tych rajdów i twierdzą, że to jest świetny sposób spędzania wolnego czasu. Opiekunem grupy jest Pani Dorota Kanturska.