DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum  Gminy Sieradz

RENATA DANISZEWSKA

  • MGR HISTORII
 
 
Image