ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY

Z-ca Dyrektora
Publicznego Gimnazjum  Gminy Sieradz

LIDIA  HARASIMOWICZ

  • MGR  FILOLOGII  POLSKIEJ
 
Image