116 111 - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży!
 Wybrana grafika

 

116 111 - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży!

Opublikowane na stronach CMPPP (http://www.cmppp.edu.pl)

116 111 - bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Dnia 6 listopada 2008 r. został uruchomiony pierwszy bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111 obsługiwany przez Fundację Dzieci Niczyje

Pod numerem 116 111 dyżurują wykwalifikowani psycholodzy i pedagodzy. Dzieci i młodzież będą mogą korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00. anonimowo i bezpłatnie w każdym przypadku, niezależnie od sieci, z której wykonują połączenie.

Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzić będą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu 116 111, zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 należy do grupy ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych, z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest to pierwsza linia z tej grupy uruchomiona w Polsce. Numer 116 111 został przydzielony 14 krajom Unii Europejskiej,  Polska jest piątym krajem członkowskim, który uruchomił telefon zaufania pod tym numerem. Wcześniej linia została uruchomiona w Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.

Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej http://www.116111.pl/


Adres strony w internecie: http://www.cmppp.edu.pl/node/25394