Informacje o egzaminie gimnazjalnym 2012

Co warto wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym?Egzamin gimnazjalny jest

  • powszechny i wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą do niego przystąpić
  • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
  • przygotowany w formie pisemnej - testy egzaminacyjne mają postać kilkunastostronicowej broszury
  • przeprowadzany w gimnazjum w czasie trzech kolejnych dni
  • zaplanowany na 120 minut dnia pierwszego i drugiego oraz na 90 minut trzeciego dnia

Poniżej znajdują się, dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, aktualne materiały dotyczące egzaminu gimnazjalnego: