KONKURS NA KLASĘ ROKU – to nicjatywa i przedsięwzięcie Samorządu Uczniowskiego.
W konkursie udział biorą wszystkie klasy, które przez cały rok zbierają punkty za różne konkurencje m.in.: za porządek w szatniach, za plakaty o określonej tematyce, za wróżby andrzejkowe, za dekorację klasy, za prezentacje w konkursach w Dniu Wiosny, za łańcuch jedności, itp. Nagrodą dla najlepszej klasy jest dofinansowanie przez Radę Rodziców jednodniowej wycieczki . Gra jest warta świeczki.